Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

1. Reikwijdte

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze webshop door consumenten en ondernemers.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt hiermee de geldigheid ervan tegengesproken; ze worden pas onderdeel van het contract als we hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. Contractpartners, contractafsluiting, correctiemogelijkheden

Het koopcontract wordt afgesloten met myHodo GmbH.

Door de producten in de online shop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om voor deze artikelen een contract af te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer te allen tijde corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt, met behulp van de correctiehulpmiddelen die beschikbaar zijn en worden uitgelegd in het bestelproces. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelmandje aanvaardt door op de bestelknop te klikken. Direct na het versturen van de bestelling ontvang je nog een bevestiging per e-mail.

3. Contracttaal, contracttekstopslag

Beschikbare taal/talen voor het sluiten van het contract: Duits, Engels

We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet meer toegankelijk via internet.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer gedetailleerde bepalingen over eventuele verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

In principe heeft u de mogelijkheid om de goederen af te halen bij myHodo GmbH, Bitzfelder Straße 11/2, 74613 Öhringen, Duitsland tijdens de volgende kantooruren: in overleg

5. Betaling

De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

Betaling vooraf
Als u de betaalmethode vooraf selecteert, geven wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren wij de goederen na ontvangst van betaling.

Kredietkaart
In het bestelproces vul je je creditcardgegevens in. Uw kaart wordt direct na het plaatsen van de bestelling belast.

PayPal, PayPal Express
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), moet u geregistreerd zijn bij PayPal, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt door PayPal direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Comfortabel door Klarna
Om het factuurbedrag te kunnen betalen via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, moet u een bankrekening hebben geactiveerd voor online bankieren, u dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Google Betalen
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") te kunnen betalen, moet u bij Google geregistreerd zijn, de Google Pay-functie geactiveerd hebben, identificeer u met uw toegangsgegevens en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Meer informatie krijg je tijdens het bestelproces.

Apple Betalen
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple") te kunnen betalen, moet u de browser "Safari" gebruiken, geregistreerd zijn bij Apple, en laat de Apple Pay-functie activeren, identificeer u met uw toegangsgegevens en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

giropay / paydirekt
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt een. M ("giropay" of "paydirekt") bieden wij de betaalmethoden giropay en paydirekt aan.

Giropay
Om het factuurbedrag via giropay te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben geactiveerd voor internetbankieren, u dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

direct betalen
Om het factuurbedrag via paydirekt te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben die is geactiveerd voor online bankieren, geregistreerd zijn bij paydirekt, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Amazon betalen
Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe S.C.A. J.F. laan 38 Kennedy, L-1855 Luxembourg ("Amazon"), moet u geregistreerd zijn bij Amazon, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt uitgevoerd binnen één bankwerkdag na het plaatsen van de bestelling. Een bankwerkdag is elke werkdag met uitzondering van zaterdagen, nationale feestdagen en 24 en 31 december van elk jaar. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Betaal rekening
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder "BillPay", beheerd door Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden. Betaling via BillPay vereist een succesvolle adres- en kredietcontrole en wordt rechtstreeks aan BillPay gedaan. Meer informatie over de betreffende betalingsmogelijkheid en tijdens het bestelproces ontvangt u.

Factuur via BillPay
Het factuurbedrag is verschuldigd na verzending van de goederen en ontvangst van de factuur.

Automatische incasso via BillPay
Door de bestelling in te dienen, geeft u BillPay een SEPA-incassomachtiging. BillPay informeert u over de datum van de rekeningafschrijving (zogenaamde pre-notificatie). De rekening wordt gedebiteerd voordat de goederen worden verzonden.

Skril
Om het factuurbedrag te kunnen betalen via de Skrill-service van de betalingsdienstaanbieder Paysafe Payment Solutions Limited, Grand Canal House Grand Canal Street Upper Dublin 4, D04 Y7R5 Ierland ("Skrill"), moet u geregistreerd zijn bij Skrill, identificeer u met uw toegangsgegevens en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt door Skrill direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Klarna
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden ("Klarna") bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden. Betalen via Klarna is alleen mogelijk voor consumenten. Tenzij hieronder anders geregeld, vereist betaling via Klarna een succesvolle adres- en kredietcontrole en wordt deze rechtstreeks aan Klarna gedaan. Meer informatie over de betreffende betalingsmogelijkheid en tijdens het bestelproces ontvangt u.

Klarna automatische incasso
U geeft Klarna een SEPA-incassomachtiging. Klarna zal u informeren over de datum van de rekeningafschrijving (zogenaamde pre-notificatie). De rekening wordt gedebiteerd nadat de goederen zijn verzonden.

Klarna-creditcard
In het bestelproces vul je je creditcardgegevens in. Uw kaart wordt direct na het plaatsen van de bestelling door Klarna belast. Er vindt geen adres- en kredietcheck plaats.

Aankoop op afbetaling via Klarna
U kunt het factuurbedrag in maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totaalbedrag betalen. Het minimumtarief is € 6,95.

Koop op rekening via BillPay
Om het factuurbedrag via de online aanbieder BillPay te kunnen betalen, hoeft u daar niet geregistreerd te zijn. Na een succesvolle adres- en kredietcontrole als onderdeel van het bestelproces en het indienen van de bestelling, cederen we onze claim aan BillPay. U kunt in dit geval alleen met een schuldverlossende werking aan BillPay betalen. Naast onze algemene voorwaarden zijn de algemene voorwaarden en de gegevensbeschermingsverklaring van BillPay van toepassing op de verwerking van betalingen via BillPay. U kunt meer informatie en de volledige voorwaarden van BillPay vinden hier.

factuur
Het factuurbedrag dient 7 dagen na ontvangst van de factuur en de goederen te worden voldaan door overschrijving op de bankrekening vermeld op de factuur. We behouden ons het recht voor om aankopen op rekening alleen aan te bieden na een succesvolle kredietcontrole.

Contant bij afhalen
U betaalt het factuurbedrag contant bij incasso.

6. Herroepingsrecht

Consumenten hebben recht op het wettelijk herroepingsrecht, zoals beschreven in de herroepingsvoorwaarden. Ondernemers krijgen geen vrijwillig herroepingsrecht.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.
Ook voor ondernemers geldt: Wij behouden ons het eigendomsrecht op de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de gereserveerde goederen in het kader van de normale gang van zaken doorverkopen; U draagt ons vooraf alle vorderingen die uit deze doorverkoop voortvloeien over - ongeacht of de gereserveerde goederen worden gecombineerd of vermengd met een nieuw artikel - ter hoogte van het factuurbedrag, en wij accepteren deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te incasseren, maar wij mogen ook zelf vorderingen incasseren als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet. De zekerheden waarop wij recht hebben, zullen wij op uw verzoek vrijgeven voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de waarde van de openstaande vorderingen met meer dan 10% overschrijdt.

8. Transportschade

Voor consumenten geldt: Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem direct contact met ons op. Het achterwege laten van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor uw rechtsvorderingen en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Voor ondernemers geldt: Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering gaat op u over zodra wij het artikel hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending.

9. Garantie en Garanties

9.1 Recht op aansprakelijkheid voor gebreken

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

De volgende beperkingen en verkortingen van termijnen zijn niet van toepassing op vorderingen op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim of frauduleus opzet
  • in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de Wet Productaansprakelijkheid open is.

Beperkingen voor ondernemers

Ten aanzien van ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de productomschrijvingen van de fabrikant die in het contract zijn opgenomen als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclame-uitingen. Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan nieuw vervaardigde artikelen één jaar vanaf de risico-overgang.

De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht op verhaal volgens § 445a BGB blijven onaangetast.

regelgeving voor handelaren

De verplichting om gebreken te onderzoeken en te melden, geregeld in artikel 377 van het Duitse wetboek van koophandel (HGB), is van toepassing op handelaren. Als u de daar geregelde melding achterwege laat, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij er sprake is van een gebrek dat bij de keuring niet herkenbaar was. Dit geldt niet als we een gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

9.2 Garanties en klantenservice

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

Klantenservice: de myHodo-garantie: we beloven probleemloze uitwisselingen en behulpzame 24/7 klantenservice. Neem contact met ons op via e-mail (hodo.concept@gmail.com) als je hulp nodig hebt of een probleem tegenkomt. We zullen een oplossing vinden. Gegarandeerd!

10. Aansprakelijkheid

Wij zijn altijd volledig aansprakelijk voor vorderingen op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
  • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • in het geval van een belofte van garantie, indien overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de Wet Productaansprakelijkheid open is.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) als gevolg van lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het voorzienbare bedrag op het moment dat het contract werd gesloten Schade beperkt, waarvan het optreden doorgaans moet worden verwacht.
Voor het overige zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

11. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) dat u hier Vind. We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

12. Slotbepalingen

Bent u ondernemer, dan is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht.