Servicevoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden

1. Reikwijdte

Op alle bestellingen die consumenten en ondernemers via onze onlineshop plaatsen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtstransactie sluit voor doeleinden die niet in de eerste plaats kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt het volgende: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid hiervan betwist; Ze worden pas onderdeel van het contract als wij hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. Contractpartners, contractsluiting, correctiemogelijkheden

Het koopcontract wordt gesloten met myHodo GmbH.

Door de producten in de onlineshop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om voor deze artikelen een overeenkomst te sluiten. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in uw winkelwagen plaatsen en uw gegevens te allen tijde corrigeren voordat u uw bindende bestelling plaatst, met behulp van de tijdens het bestelproces ter beschikking gestelde en toegelichte correctiehulpmiddelen. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelwagentje accepteert door op de bestelknop te klikken. Direct na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u nogmaals een bevestiging per e-mail.

3. Contracttaal, contracttekstopslag

De beschikbare taal/talen voor het sluiten van het contract: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans

Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm toe. Om veiligheidsredenen is de contracttekst niet langer toegankelijk via internet.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten van toepassing zijn. Meer informatie over eventuele verzendkosten kunt u vinden in de aanbiedingen.

In principe heeft u de mogelijkheid om tijdens de hieronder aangegeven openingstijden op te halen bij myHodo GmbH, Bitzfelder Strasse 11/2, 74613 Öhringen, Duitsland: na voorafgaande toestemming

5. Betaling

In onze winkel zijn doorgaans de volgende betaalmethoden beschikbaar:

Betaling vooraf
Als u kiest voor vooruitbetaling, geven wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en bezorgen wij de goederen na ontvangst van de betaling.

Contant bij afhalen
U betaalt het factuurbedrag contant bij afhaling.

Kredietkaart
Tijdens het bestelproces geeft u uw creditcardgegevens op. Het bedrag wordt direct na het plaatsen van uw bestelling van uw kaart afgeschreven.

Amazon Betalen
Om het factuurbedrag te ontvangen via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe S.C.A. J.F.laan 38 Kennedy, L-1855 Luxemburg (“Amazon”), moet u bij Amazon geregistreerd zijn, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt door Amazon Pay binnen één bankwerkdag na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd.

Amazon Pay kan geregistreerde Amazon Pay-klanten, geselecteerd op basis van hun eigen criteria, extra betalingsmogelijkheden in het klantaccount aanbieden. Op het aanbieden van deze modaliteiten hebben wij echter geen invloed; Andere individueel aangeboden betalingsmodaliteiten zijn van invloed op uw juridische relatie met Amazon Pay. Raadpleeg uw Amazon Pay-account voor meer informatie.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, VS (“Apple”) te kunnen betalen, moet u de browser “Safari” gebruiken, bij Apple geregistreerd zijn en laat de Apple Pay-functie activeren, identificeer u met uw toegangsgegevens en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Betaal rekening
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder “BillPay”, geëxploiteerd door Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden aan. Voor betaling via BillPay is een succesvolle adres- en kredietcontrole vereist en deze wordt rechtstreeks aan BillPay gedaan. Meer informatie vindt u bij de betreffende betaalmogelijkheid en tijdens het bestelproces.

Factuur via BillPay
Het factuurbedrag is verschuldigd nadat de goederen zijn verzonden en de factuur is ontvangen.

Automatische incasso via BillPay
Door de bestelling te plaatsen, verleent u BillPay een SEPA-machtiging voor automatische incasso. BillPay zal u informeren over de datum van de rekeningafschrijving (zogenaamde voormelding). De rekening wordt gedebiteerd voordat de goederen worden verzonden.

Google Pay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”) te kunnen betalen, moet u bij Google geregistreerd zijn en de Google Pay-functie geactiveerd hebben, identificeer u met uw toegangsgegevens en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Meer informatie krijgt u tijdens het bestelproces.

Klarna
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (“Klarna”) bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden aan. Betalen via Klarna is alleen mogelijk voor consumenten. Tenzij hieronder anders bepaald, vereist betaling via Klarna een succesvolle adres- en kredietcontrole en wordt deze rechtstreeks aan Klarna gedaan. Meer informatie vindt u bij de betreffende betaalmogelijkheid en tijdens het bestelproces.

Klarna-creditcard
Tijdens het bestelproces geeft u uw creditcardgegevens op. Uw kaart wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling door Klarna belast. Er is geen adres- of kredietcontrole.

Automatische incasso via Klarna
U verleent Klarna een SEPA-incassomachtiging. Klarna informeert u over de datum van de rekeningafschrijving (zogenaamde voormelding). De rekening wordt gedebiteerd nadat de goederen zijn verzonden.

PayPal, PayPal Express
Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (“PayPal”), moet u bij PayPal geregistreerd zijn, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt door PayPal onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

PayPal kan geregistreerde PayPal-klanten die op basis van hun eigen criteria zijn geselecteerd, extra betalingsmogelijkheden in de klantaccount aanbieden. Op het aanbieden van deze modaliteiten hebben wij echter geen invloed; Verdere individueel aangeboden betalingsmodaliteiten hebben betrekking op uw juridische relatie met PayPal. Raadpleeg uw PayPal-account voor meer informatie.

Meteen door Klarna
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben geactiveerd voor online bankieren, u dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Direct na het plaatsen van uw bestelling wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

De factuur
Het factuurbedrag is betaalbaar 7 dagen na ontvangst van de factuur en de goederen via overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening. Wij behouden ons het recht voor om pas na een succesvolle kredietcontrole een aankoop op rekening aan te bieden.

Skrill
Om het factuurbedrag te kunnen betalen via de Skrill-service van de betalingsdienstaanbieder Paysafe Payment Solutions Limited, Grand Canal House Grand Canal Street Upper Dublin 4, D04 Y7R5 Ierland (“Skrill”), moet u geregistreerd zijn bij Skrill, authenticeer uzelf met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt door Skrill onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

6. Herroepingsrecht

Consumenten hebben het wettelijke herroepingsrecht, zoals beschreven in de herroepingsvoorwaarden. Ondernemers krijgen geen vrijwillig herroepingsrecht.

7. Eigendomsvoorbehoud​​​​​​

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling.
Ook voor ondernemers geldt: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de gereserveerde goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering doorverkopen; U draagt ​​alle vorderingen uit deze doorverkoop vooraf aan ons over - ongeacht of de gereserveerde goederen met een nieuw artikel worden gecombineerd of vermengd - ter hoogte van het factuurbedrag, en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te innen, maar wij mogen ook zelf vorderingen innen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet. Op uw verzoek zullen wij de zekerheden waarop wij recht hebben, vrijgeven voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de waarde van de openstaande vorderingen met meer dan 10% overtreft.

8. Transportschade​​​​​​​

Voor consumenten geldt het volgende: Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld deze fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het niet indienen van een klacht of het niet contacteren van ons heeft geen enkele gevolgen voor uw juridische claims en de handhaving ervan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekeringsmaatschappij te kunnen geldend maken.

Voor ondernemers geldt het volgende: Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering gaat op u over zodra wij het artikel hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren.

9. Garantie en garanties​​​​​

9.1 Aansprakelijkheid voor defecten

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het wettelijke aansprakelijkheidsrecht van toepassing.

De volgende beperkingen en verkorte termijnen zijn niet van toepassing op claims wegens schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim of fraude
  • in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid wordt geopend.

Beperkingen voor ondernemers

Voor ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de productbeschrijvingen van de fabrikant, die in het contract zijn opgenomen, als een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; Voor openbare uitspraken van de fabrikant of andere reclame-uitingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Voor ondernemers bedraagt ​​de verjaringstermijn voor claims wegens gebreken aan nieuw vervaardigde artikelen één jaar vanaf de risico-overdracht. De vorige volzin is niet van toepassing op een zaak die overeenkomstig de normale bestemming voor een gebouw is gebruikt en de gebrekkigheid ervan heeft veroorzaakt.

De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht op verhaal volgens § 445a BGB blijven onaangetast.

Regelgeving jegens handelaars

Voor handelaars geldt de verplichting tot inspectie en melding van klachten, geregeld in artikel 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Als u de daar geregelde melding niet doet, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij er sprake is van een gebrek dat bij de inspectie niet zichtbaar was. Dit geldt niet als wij een gebrek op frauduleuze wijze hebben verborgen.

9.2 Garanties en klantenservice

Informatie over eventuele aanvullende garanties en de exacte voorwaarden daarvan vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de onlineshop.

Klantenservice: Wij beloven 24/7 probleemloze uitwisselingen en een behulpzame klantenservice. Neem contact met ons op via e-mail (hodo.concept@gmail.com) als u hulp nodig heeft of een probleem heeft. Wij zullen een oplossing vinden. Gegarandeerd!

10. Aansprakelijkheid​​​​​

Wij zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor claims als gevolg van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid,
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • bij garantiebeloften, indien overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid wordt geopend.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen) als gevolg van lichte nalatigheid van onze kant, wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voorzienbaar was op het moment dat het contract werd gesloten. De normaal te verwachten schade is beperkt.
Anders zijn claims tot schadevergoeding uitgesloten.

11. Geschillenbeslechting​​​​​

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden. Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

12. Slotbepalingen

Als u ondernemer bent, is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen.