GEGEVENSBESCHERMING

Gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Holger Friedrich
Bitzfelder Strasse 11/2
74613 Öhringen
Duitsland
E-mail: holger@myhodo.de

Wij zijn blij met uw interesse in onze onlineshop. Het beschermen van uw privacy is voor ons erg belangrijk. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de wijze waarop met uw gegevens wordt omgegaan.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Telkens wanneer een website wordt bezocht, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de opgevraagde gegevens bevat. provider (toegangsgegevens) en documenteert de opvraging. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een ​​probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging de boventoon voeren, bij een correcte presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk één maand na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

 Hosten

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden gedeeltelijk door onze dienstverleners geleverd als onderdeel van de verwerking namens ons. Tenzij anders aangegeven in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens verzameld in de formulieren op deze website verwerkt op haar servers. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Canada, Nieuw-Zeeland, Japan, Verenigd Koninkrijk, VS.

Er is een besluit van de Europese Commissie over een passend niveau van gegevensbescherming voor de VS als basis voor overdrachten naar derde landen, op voorwaarde dat de betreffende dienstverlener gecertificeerd is. Totdat de gegevensoverdracht door onze dienstverleners is gecertificeerd, blijft deze gebaseerd op deze basis: standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in deze landen: Australië, India, Singapore.
Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie

2. Gegevensverwerking voor contractverwerking en contact

2.1 Gegevensverwerking voor contractverwerking

Met het oog op de contractverwerking (inclusief vragen over en verwerking van eventuele bestaande garantie- en serviceonderbrekingsclaims, evenals eventuele wettelijke updateverplichtingen) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter b AVG, verzamelen wij persoonlijke gegevens als u deze verstrekt aan ons vrijwillig als onderdeel van uw Communicate-bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om het contract af te handelen en we de bestelling niet kunnen verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de betreffende invoerformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners met het oog op de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. Nadat het contract volledig is verwerkt, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken dit is wettelijk toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.2 Klantaccount

Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a van de AVG door te besluiten een klantaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van een klantaccount en om uw gegevens op te slaan voor verdere toekomstige bestellingen. onze website. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of door een daartoe voorziene functie in het klantaccount te gebruiken. Nadat uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.3 Contact met ons opnemen

Als onderdeel van de klantencommunicatie verzamelen wij persoonlijke gegevens om uw vragen te verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter b AVG, als u deze vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om uw contact te kunnen verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de betreffende invoerformulieren. Zodra uw verzoek volledig is verwerkt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met Art waarover wij u in deze verklaring informeren.

 Livechattool Zendesk

Voor klantcommunicatie gebruiken wij de livechattool van Zendesk , Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, VS (“Zendesk). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging de boventoon voeren, bij een effectieve en verbeterde klantcommunicatie in overeenstemming met Art. Zendesk werkt namens ons voor ons.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij besluit heeft besloten een passend niveau van gegevensbescherming te bieden.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. 

3. Gegevensverwerking ten behoeve van de verzendingsverwerking

Om de overeenkomst conform artikel 6 lid 1 zin 1 letter b AVG uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste verzenddienstverlener, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

 Gegevensoverdracht aan verzendserviceproviders met het oog op verzendingsmelding

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven, geven wij uw e-mailadres door aan de geselecteerde verzenddienst, in overeenstemming met Art. kan contact met u opnemen voor leveringsmelding of coördinatiedoeleinden.
De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of rechtstreeks naar de verzendserviceprovider op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de door u verstrekte gegevens voor dit doeleinde verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken dan toegestaan ​​door de wet en waarover wij u in deze verklaring informeren. .

General Logistics Systems Duitsland GmbH & Co. OHG
GLS Duitsland-Straße 1 - 7
DE-36286 Neuenstein
Duitsland

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer Straße 1
41460 Neuss
Duitsland

Hermes Duitsland GmbH
Essener Straße 89
D-22419 Hamburg
Duitsland

DHL Parcel GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

DHL Parcel GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
LuxemburgDuitsland

DPD Duitsland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Duitsland

4. Gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Bij de verwerking van betalingen in onze onlineshop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de gekozen betalingsmethode geven wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dat dit nodig is om de betaling te verwerken. Dit dient ter uitvoering van het contract in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter b AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders zelf de gegevens die nodig zijn om de betaling af te handelen, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. De gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder is van toepassing.
Als u vragen heeft over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

4.2 Gegevensverwerking ten behoeve van fraudepreventie en het optimaliseren van onze betalingsprocessen

Indien nodig verstrekken wij onze dienstverleners aanvullende gegevens, die zij samen met de gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken als onze verwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en het optimaliseren van onze betalingsprocessen (bijvoorbeeld facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). In overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f van de AVG dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen, die de boventoon voeren in het kader van een belangenafweging, bij onze bescherming tegen fraude en bij een efficiënt betalingsbeheer.

4.3 Identiteits- en kredietwaardigheidscontrole bij het selecteren van Klarna-betaaldiensten

Klarna automatische incasso, aankoop op rekening via Klarna, Klarna aankoop op afbetaling
Als u besluit gebruik te maken van de betalingsdiensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna), vragen wij uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, zodat we de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan Klarna doorgeven. In Duitsland kunnen de in de gegevensbeschermingsverklaring van Klarna genoemde kredietinformatiebureaus worden gebruikt voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand om een afgewogen beslissing te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring is vermeld. Het kan zijn dat wij u bepaalde betaalmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. Bovendien kunt u uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens te allen tijde bij Klarna intrekken.

4.4 Identiteits- en kredietwaardigheidscontrole bij het selecteren van Billpay-betalingsdiensten (beheerd door Klarna Bank AB)

Als u besluit gebruik te maken van de betalingsdiensten van Klarna Bank AB AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna BillPay), vragen wij uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a DSGVO, dat wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole aan Billpay mogen doorgeven. In Duitsland kunnen de in de gegevensbeschermingsverklaring van Billpay genoemde kredietinformatiebureaus worden gebruikt voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles. Billpay gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsverzuim om een afgewogen beslissing te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring is vermeld. Het kan zijn dat wij u bepaalde betaalmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. Bovendien kunt u uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens van BillPay te allen tijde intrekken.

4.5 Identiteits- en kredietcontrole bij het selecteren van kopen op rekening via PayOne

Als u kiest voor de betaalmethode aankoop op rekening (aangeboden via PayOne GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt a. M., Duitsland (hierna PayOne genoemd)), vragen wij uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 S. 1 lit. a AVG, dat wij de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan PayOne kunnen doorgeven. In Duitsland kunnen de in de gegevensbeschermingsverklaring van PayOne genoemde kredietinformatiebureaus worden gebruikt om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren. PayOne gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsverzuim om een afgewogen beslissing te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring is vermeld. Het kan zijn dat wij u bepaalde betaalmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden.

5. Advertentie via e-mail, post

5.1 E-mailnieuwsbrief met registratie en nieuwsbrieftracking

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt dit doen door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe voorziene link in de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst met ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a van de AVG, of behouden wij ons het recht voor om uw gegevens buiten dit kader te gebruiken. wettelijk toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Wij willen u erop wijzen dat wij uw gebruikersgedrag evalueren wanneer wij de nieuwsbrief verzenden. Om dit te doen, analyseren we ook uw gebruik van onze nieuwsbrief door het meten, opslaan en evalueren van openingspercentages en klikpercentages met het oog op het ontwerpen van toekomstige nieuwsbriefcampagnes (“nieuwsbrieftracking”).

Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails single-pixel-technologieën (bijvoorbeeld zogenaamde webbeacons, trackingpixels) die op onze website zijn opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij met name de volgende “nieuwsbriefgegevens”:

 • de pagina waarvandaan de pagina is opgevraagd (zogenaamde referrer-URL),
 • de datum en het tijdstip van het gesprek,
 • de beschrijving van het gebruikte type webbrowser,
 • het IP-adres van de aanvragende computer,
 • het e-mailadres,
 • de datum en het tijdstip van registratie en bevestiging

en de één-pixel-technologieën met uw e-mailadres of uw IP-adres en, indien van toepassing, een individuele ID. Links in de nieuwsbrief kunnen deze ID ook bevatten.

Als u geen tracking van de nieuwsbrief wilt, kunt u zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief, zoals hierboven beschreven.

De gegevens worden bewaard zolang u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

5.2 Verspreiding van nieuwsbrieven

De hierboven gepresenteerde nieuwsbrief en het volgen van de nieuwsbrief kunnen ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: VS.

Er is een besluit van de Europese Commissie over een passend niveau van gegevensbescherming voor de VS als basis voor overdrachten naar derde landen, op voorwaarde dat de betreffende dienstverlener gecertificeerd is. Totdat de gegevensoverdracht door onze dienstverleners is gecertificeerd, blijft deze gebaseerd op deze basis: standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

5.3 Postreclame en uw recht van bezwaar

Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld om u interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te sturen. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die de overhand hebben in het kader van een belangenafweging, bij het adverteren aan onze klanten in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

6. Cookies en andere technologieën

 Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).

Bescherming van de privacy op eindapparaten
Bij het gebruik van ons onlineaanbod maken wij gebruik van absoluut noodzakelijke technologieën om de uitdrukkelijk gevraagde telemediadienst te kunnen leveren. Voor de opslag van informatie op uw apparaat of toegang tot informatie die al op uw apparaat is opgeslagen, is uw toestemming niet vereist.

Voor functies die niet absoluut noodzakelijk zijn, is voor de opslag van informatie op uw apparaat of voor toegang tot informatie die al op uw apparaat is opgeslagen uw toestemming vereist. Wij willen u erop wijzen dat als u geen toestemming geeft, delen van de website mogelijk niet zonder beperkingen bruikbaar zijn. Eventuele toestemming die u heeft gegeven blijft van kracht totdat u de betreffende instellingen op uw apparaat aanpast of reset.

Elke downstream-gegevensverwerking via cookies en andere technologieën
Wij gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijvoorbeeld winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over de inhoud van het winkelwagentje). Als onderdeel van een belangenafweging dient dit dwingende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f van de AVG.

We gebruiken ook technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn (bijvoorbeeld om de toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te kunnen bewijzen), evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, inclusief de betreffende wettelijke basis voor gegevensverwerking, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Via de volgende links kunt u de cookie-instellingen voor uw browser vinden: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Als u hebt ingestemd met het gebruik van de technologieën in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring.

7. Gebruik van cookies en andere technologieën

Als u uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Zodra het doel niet langer bestaat en wij de betreffende technologie niet langer gebruiken, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in het hoofdstuk “Cookies en andere technologieën”. Meer informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met elke aanbieder, kunt u vinden onder de afzonderlijke technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

7.1 Gebruik van Google-diensten

Wij gebruiken de hieronder gepresenteerde technologieën van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De door Google-technologieën automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS verzonden en daar opgeslagen. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst die voor de betreffende technologie tussen de medeverantwoordelijken is gesloten in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google .

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij besluit heeft besloten een passend niveau van gegevensbescherming te bieden.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. 

 Google Analytics

Voor websiteanalyse verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website), op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Als u onze website vanuit de EU bezoekt, wordt uw IP-adres opgeslagen op een server die zich in de EU bevindt om locatiegegevens af te leiden en vervolgens onmiddellijk verwijderd voordat het verkeer voor verwerking naar andere Google-servers wordt doorgestuurd. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst inzake orderverwerking door Google.

Met het oog op een geoptimaliseerde marketing van onze website hebben we de instellingen voor het delen van gegevens voor 'Google-producten en -services' geactiveerd. Hierdoor heeft Google toegang tot de door Google Analytics verzamelde en verwerkte gegevens en kan deze vervolgens gebruiken om de Google-services te verbeteren. De gegevensvrijgave aan Google als onderdeel van deze gegevensvrijgave-instellingen is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen de verantwoordelijken. Op de daaropvolgende gegevensverwerking door Google hebben wij geen invloed.

Om tests te maken en uit te voeren, gebruiken we ook de Google Analytics-extensiefunctie Google Optimize.

Voor een geoptimaliseerde marketing van onze website gebruiken wij de zogenaamde Gebruikers-ID-functie. Met behulp van deze functie kunnen we een unieke, permanente ID toewijzen aan uw interactiegegevens van een of meer sessies op onze online aanwezigheid en zo uw gebruikersgedrag op verschillende apparaten en sessies analyseren.

Voor webanalyse maakt de uitbreidingsfunctie van Google Analytics Google Signals de zogenaamde “cross-device tracking” mogelijk. Als uw apparaten met internetverbinding aan uw Google-account zijn gekoppeld en u in uw Google-account de instelling ‘gepersonaliseerd adverteren’ hebt geactiveerd, kan Google rapporten over uw gebruiksgedrag (in het bijzonder gebruikersnummers tussen apparaten) opstellen, zelfs als u uw apparaat. Wij verwerken in dit verband geen persoonsgegevens; wij ontvangen alleen statistieken die zijn gemaakt op basis van Google Signalen.

Voor webanalyse- en reclamedoeleinden zorgt de zogenaamde DoubleClick-cookie ervoor dat uw browser wordt herkend wanneer u andere websites bezoekt via de uitbreidingsfunctie van Google Analytics. Google zal deze informatie gebruiken om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteit.

 Google AdSense

Onze website biedt ruimte aan voor advertenties van derden via Google AdSense. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website aan u getoond. De zogenaamde DoubleClick-cookie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en de automatische toewijzing van een pseudoniem UserID, met behulp waarvan interesses worden bepaald op basis van bezoeken aan deze en andere websites.

 Google-advertenties

Voor advertentiedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op websites van derden wordt bij uw bezoek aan onze website de zogenaamde Google Remarketingcookie geplaatst, die automatisch wordt gebruikt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over uw gebruik van onze website) en maakt op interesses gebaseerde reclame mogelijk met behulp van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u in uw Google-account de instelling ‘gepersonaliseerd adverteren’ heeft geactiveerd. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing aan te maken en te definiëren.

Voor websiteanalyse en het bijhouden van gebeurtenissen gebruiken we Conversietracking van Google Ads om uw daaropvolgende gebruiksgedrag te meten als u via een Google Ads-advertentie naar onze website bent gekomen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons opgegeven gebeurtenissen, zoals bezoek aan een website of aanmelding voor een nieuwsbrief) kunnen worden verzameld, waarbij pseudoniemen worden gebruikt. Er worden gebruiksprofielen gemaakt.

 Google Maps

Om geografische informatie visueel weer te geven, verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Maps-functies, in het bijzonder het IP-adres en locatiegegevens, verzendt deze naar Google en verwerkt deze vervolgens door Google. Op deze verdere gegevensverwerking hebben wij geen invloed.

 Google reCAPTCHA

Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots) verzamelt Google reCAPTCHA gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en gebruikt een zogenaamde JavaScript en cookies analyseren uw gebruik van onze website. Daarnaast worden andere cookies die door Google-services in uw browser zijn opgeslagen, geëvalueerd. Persoonlijke gegevens worden niet uit de invoervelden van het betreffende formulier gelezen of opgeslagen.

 Google Tagmanager

Via Google Tag Manager kunnen wij verschillende codes en diensten op onze website beheren. Bij het implementeren van de afzonderlijke tags kan Google ook persoonlijke gegevens verwerken (bijvoorbeeld IP-adres, online-identificatoren (inclusief cookies)). De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst inzake orderverwerking door Google.

Door gebruik te maken van de Google Tag Manager kunnen verschillende diensten/technologieën worden geïntegreerd.
Als u afzonderlijke trackingdiensten niet wilt gebruiken en deze daarom hebt gedeactiveerd, blijft de deactivering van kracht voor alle betrokken trackingtags die door de Google Tag Manager zijn geïntegreerd.

7.2 Gebruik van Microsoft-services

We gebruiken de onderstaande technologieën van Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland (“Microsoft”). De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 AVG. De informatie die automatisch door Microsoft-technologieën wordt verzameld over uw gebruik van onze website, wordt doorgaans verzonden naar een server bij Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS en daar opgeslagen. Meer informatie over de gegevensverwerking door Microsoft vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Microsoft .

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij besluit heeft besloten een passend niveau van gegevensbescherming te bieden.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. 

 Microsoft-reclame

Voor advertentiedoeleinden in de zoekresultaten van Bing, Yahoo en MSN en op websites van derden wordt bij uw bezoek de zogenaamde Microsoft Advertising Remarketingcookie geplaatst onze website, die automatisch wordt gegenereerd door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website) en maakt op interesses gebaseerde reclame mogelijk met behulp van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt.

Voor website-analyse en het volgen van gebeurtenissen gebruiken we Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) om uw daaropvolgende gebruiksgedrag te meten als u via een advertentie van Microsoft naar onze website bent gekomen Reclame. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons opgegeven gebeurtenissen, zoals bezoek aan een website of aanmelding voor een nieuwsbrief) kunnen worden verzameld, waarbij pseudoniemen worden gebruikt. Er worden gebruiksprofielen gemaakt. Als uw apparaten met internetverbinding aan uw Microsoft-account zijn gekoppeld en u de instelling ‘Op interesses gebaseerd adverteren’ in uw Microsoft-account niet hebt uitgeschakeld, kan Microsoft rapporten over het gebruiksgedrag (met name gebruikersnummers op verschillende apparaten) opstellen, zelfs als u uw apparaat wijzigen, zogenaamde “Cross-Device Tracking”. Wij verwerken geen persoonsgegevens; wij ontvangen alleen statistieken op basis van Microsoft UET.

7.3 Gebruik van Facebook-diensten

 Gebruik van Facebook-pixel

We gebruiken de Facebook Pixel als onderdeel van de hieronder gepresenteerde technologieën van Meta Platforms Ireland Ltd. , Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Ierland (“Facebook (door Meta)” of “Meta Platforms Ireland”). Met de Facebook Pixel worden automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het registreren voor een nieuwsbrief) verzameld en opgeslagen, waaruit gegevens worden gebruikt. Gebruiksprofielen kunnen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Als onderdeel van de zogenaamde uitgebreide gegevensvergelijking wordt ook informatie gehasht en opgeslagen voor vergelijkingsdoeleinden, waarmee individuen kunnen worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Voor dit doel plaatst de Facebook-pixel automatisch een cookie wanneer u onze website bezoekt, waardoor uw browser automatisch kan worden herkend wanneer u andere websites bezoekt met behulp van een pseudoniem CookieID. Facebook (van Meta) zal deze informatie combineren met andere gegevens uit uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het websitegebruik, in het bijzonder gepersonaliseerde en groepsgebaseerde advertenties.
De door Facebook (door Meta) technologieën automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans verzonden naar een server bij Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook (van Meta) .

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: VS, Canada, Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Argentinië.

Er is een besluit van de Europese Commissie over een passend niveau van gegevensbescherming voor de VS als basis voor overdrachten naar derde landen, op voorwaarde dat de betreffende dienstverlener gecertificeerd is.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in deze landen: Australië, Hong Kong, India, Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand, Taiwan, Brazilië, Mexico. Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie.

 Facebook-analyses

Als onderdeel van de Facebook Business Tools worden er statistieken over bezoekersactiviteiten op onze website gemaakt op basis van de gegevens die met de Facebook Pixel worden verzameld over uw gebruik van onze website. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tot orderverwerking door Facebook (door Meta). Uw analyse dient om onze website optimaal weer te geven en in de markt te zetten.

 Facebook-advertenties (Advertentiebeheer)

Wij gebruiken Facebook Ads om voor deze website te adverteren op Facebook (door Meta) en op andere platforms. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. Facebook (van Meta) is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering, in het bijzonder de beslissing over de plaatsing van de advertenties aan individuele gebruikers. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de verzending ervan naar Meta Platforms Ireland. Dit geldt niet voor de daaropvolgende gegevensverwerking door Meta Platforms Ireland.

Op basis van de statistieken over bezoekersactiviteiten op onze website, aangemaakt via Facebook Pixel, exploiteren we groepsgebaseerde advertenties op Facebook (door Meta) via Facebook Custom Audience door gebruik te maken van de kenmerken van de betreffende doelgroep bepalen. In het kader van de uitgebreide gegevensvergelijking die plaatsvindt om de betreffende doelgroep te bepalen (zie hierboven), treedt Facebook (van Meta) op als onze verwerker.

Op basis van de pseudonieme cookie-ID die is ingesteld door de Facebook Pixel en de gegevens die zijn verzameld over uw gebruiksgedrag op onze website, bieden wij gepersonaliseerde advertenties aan via Facebook Pixel Remarketing.

Met behulp van Facebook Pixel Conversies meten we uw daaropvolgende gebruiksgedrag voor webanalyse en het volgen van gebeurtenissen als u via een advertentie van Facebook Ads op onze website bent gekomen. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tot orderverwerking door Facebook (door Meta).

8. Integratie van de Trusted Shops trustbadge/andere widgets

Als u uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. Trusted Shops-producten geïntegreerd voor kopers na een bestelling.

De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops AG, Subbelrather Strasse 15C, 50823 Keulen ("Trusted Shops"), met wie wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor gegevensbescherming in overeenstemming met artikel 26 AVG. Als onderdeel van deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u hieronder over de essentiële contractuele inhoud in overeenstemming met artikel 26, lid 2 AVG.

Als u vragen heeft over de gegevensbescherming of uw rechten wilt doen gelden, kunt u, als onderdeel van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen ons en Trusted Shops AG, contact opnemen met Trusted Shops via de contactmogelijkheden in de informatie over gegevensbescherming . Desondanks kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke van uw keuze. Indien nodig wordt uw verzoek vervolgens doorgegeven aan de andere verantwoordelijke voor een antwoord.

8.1 Gegevensverwerking bij het integreren van de trustbadge/andere widgets

De trustbadge wordt geleverd door een Amerikaanse CDN-provider (Content Delivery Network). Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, dat hier voor de VS beschikbaar is. Dienstverleners uit de VS zijn doorgaans gecertificeerd onder het EU-US Data Privacy Framework (DPF). Meer informatie is hier beschikbaar. Indien de gebruikte dienstverleners niet onder het DPF-gecertificeerd zijn, zijn als passende garantie standaardcontractbepalingen afgesloten.

Wanneer u de trustbadge bezoekt, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, datum en tijd van het ophalen, de overgedragen hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het ophalen documenteert. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden toegewezen. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutanalyse.

8.2 Gegevensverwerking na voltooiing van de bestelling

Als u uw toestemming heeft gegeven, heeft de Trust Badge toegang tot de bestelinformatie die is opgeslagen op uw apparaat (bestellingstotaal, bestelnummer, gekochte product indien van toepassing) en e-mailadres nadat de bestelling is voltooid en wordt uw e-mailadres gehasht via een eenrichtingsverkeer cryptografische functie. De hash-waarde wordt vervolgens met de bestelinformatie overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG aan Trusted Shops doorgegeven.
Dit is om te controleren of u al bent geregistreerd voor de diensten van Trusted Shops. Als dit het geval is, vindt verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Als u nog niet bent geregistreerd voor de diensten of geen toestemming geeft voor automatische herkenning via de trustbadge, krijgt u vervolgens de mogelijkheid om u handmatig te registreren voor het gebruik van de diensten of om de bescherming af te ronden als onderdeel van uw bestaande gebruik contract, indien van toepassing.

Hiervoor heeft de Trustbadge na het voltooien van uw bestelling toegang tot de volgende informatie, die is opgeslagen op het door u gebruikte apparaat: ordertotaal, ordernummer en e-mailadres. Dit is nodig zodat wij u kopersbescherming kunnen bieden. De gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u actief besluit de kopersbescherming af te sluiten door op de betreffende knop in de zogenaamde Trustcard te klikken. Als u besluit gebruik te maken van de diensten, zal de verdere verwerking gebaseerd zijn op de contractuele overeenkomst met Trusted Shops in overeenstemming met Art. Indien nodig, om achteraf beoordelingsuitnodigingen per e-mail te kunnen verzenden.

Trusted Shops maakt gebruik van dienstverleners op het gebied van hosting, monitoring en logging. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, met als doel een probleemloze werking te garanderen. Verwerking kan plaatsvinden in derde landen (VS en Israël). Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, dat hier beschikbaar is voor de VS en hier voor Israël. Dienstverleners uit de VS zijn doorgaans gecertificeerd onder het EU-US Data Privacy Framework (DPF). Meer informatie is hier beschikbaar. Indien de gebruikte dienstverleners niet onder het DPF-gecertificeerd zijn, zijn als passende garantie standaardcontractbepalingen afgesloten.

9. Sociale media

9.1 Sociale plug-ins van Facebook (door Meta), Twitter, Instagram (door Meta), Whatsapp

Op onze website worden sociale buttons van sociale netwerken gebruikt. Deze worden alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat er bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand komt. Als u op een van de buttons klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster in uw browser geopend, waar u bijvoorbeeld op de Like- of Share-knop kunt drukken.

9.2 Onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta), Twitter, Instagram (door Meta), YouTube, LinkedIn

Als u overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, letter a van de AVG uw toestemming hebt gegeven aan de betreffende socialemedia-exploitant, worden uw gegevens automatisch verzameld voor marktonderzoek en reclamedoeleinden wanneer u onze online aanwezigheid op de genoemde sociale media bezoekt. hierboven en opgeslagen, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te tonen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de betreffende sociale-media-exploitant, evenals een contactoptie en uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de hieronder gelinkte gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieder. Mocht u hier toch nog hulp bij nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook (door Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd., Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Ierland (“Meta Platforms Ireland”). De informatie die Meta Platforms Ireland automatisch verzamelt over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta) wordt doorgaans verzonden naar een server bij Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook (by Meta)-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie (over Insights-data) vindt u hier .

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: VS, Canada, Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Argentinië.

Er is een besluit van de Europese Commissie over een passend niveau van gegevensbescherming voor de VS als basis voor overdrachten naar derde landen, op voorwaarde dat de betreffende dienstverlener gecertificeerd is. Er is een certificering beschikbaar.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in deze landen: Australië, Hong Kong, India, Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand, Taiwan, Brazilië, Mexico.
Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Twitter is een aanbod van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland (“Twitter”). De automatisch door Twitter verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Twitter wordt doorgaans overgebracht naar een server bij Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS en daar opgeslagen.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij besluit heeft besloten een passend niveau van gegevensbescherming te bieden.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. 

Instagram (door Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd., Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Ierland (“Meta Platforms Ireland”). De informatie die automatisch wordt verzameld door Meta Platforms Ireland over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram, meestal overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Gegevensverwerking bij het bezoeken van een Instagram (by Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie (over Insights-data) vindt u hier .

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: VS, Canada, Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Argentinië.

Er is een besluit van de Europese Commissie over een passend niveau van gegevensbescherming voor de VS als basis voor overdrachten naar derde landen, op voorwaarde dat de betreffende dienstverlener gecertificeerd is. Er is een certificering beschikbaar.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in deze landen: Australië, Hong Kong, India, Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand, Taiwan, Brazilië, Mexico.
Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

YouTube is een aanbod van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt doorgaans naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS verzonden en daar opgeslagen.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij besluit heeft besloten een passend niveau van gegevensbescherming te bieden.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. 

LinkedIn is een aanbod van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (“LinkedIn”). De automatisch door LinkedIn verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op LinkedIn wordt doorgaans overgebracht naar een server bij LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS en daar opgeslagen.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: VS.

Er is een besluit van de Europese Commissie over een passend niveau van gegevensbescherming voor de VS als basis voor overdrachten naar derde landen, op voorwaarde dat de betreffende dienstverlener gecertificeerd is. Totdat de gegevensoverdracht door onze dienstverleners is gecertificeerd, blijft deze gebaseerd op deze basis: standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

10. Contactopties en uw rechten

10.1 Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • in overeenstemming met artikel 15 AVG, het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;
 • overeenkomstig artikel 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk correctie te vragen van onjuiste of volledige door ons opgeslagen persoonsgegevens;
 • In overeenstemming met artikel 17 AVG heeft u het recht om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij verdere verwerking vereist is
  • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
  • om redenen van algemeen belang of
  • noodzakelijk is om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • overeenkomstig artikel 18 AVG heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover
  • u betwist de juistheid van de gegevens;
  • de verwerking is onrechtmatig, maar u maakt bezwaar tegen de verwijdering ervan;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wel nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
 • in overeenstemming met artikel 20 AVG, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon;
 • overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woon- of werkplek of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Recht om bezwaar te maken

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter bescherming van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging de boventoon voeren, kunt u met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien de verwerking plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van dient juridische claims.

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer voor dit doel.

10.2 Contactopties

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens en over het intrekken van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in onze wettelijke kennisgeving.