GEGEVENSBESCHERMING

Gegevensbescherming

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Holger Friedrich
Bitzfelder Straße 11/2
74613 Ohringen
Duitsland
holger@myhodo.de

We zijn blij dat u geïnteresseerd bent in onze online winkel. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een website wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de overgedragen hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider bevat (toegangsgegevens) en documenteert het gesprek. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een correcte weergave van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

 Hosting

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden deels geleverd door onze dienstverleners als onderdeel van de verwerking namens ons. Tenzij anders vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die worden verzameld in de formulieren op deze website verwerkt op hun servers. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen, waarvoor de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Canada

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS en andere landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. 

2. Gegevensverwerking voor contractverwerking en contact opnemen

2.1 Gegevensverwerking voor contractuitvoering

Ten behoeve van de contractverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), van de AVG verzamelen wij persoonsgegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken en we de bestelling niet kunnen verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners met het oog op order-, betalings- en verzendverwerking, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. Na het sluiten van het contract worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na de fiscale en commerciële bewaartermijnen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt c AVG, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de AVG of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.

2.2 Klantaccount

Als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter a AVG door te besluiten een klantenaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken om een klantenaccount te openen en uw gegevens op te slaan voor toekomstige toekomstige bestellingen. website. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactoptie of door een functie in het hiervoor voorziene klantaccount te gebruiken. Nadat uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, aangestoken, waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.3 Contact met ons opnemen

Als onderdeel van de communicatie met klanten verzamelen wij persoonsgegevens om uw vragen te verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), AVG, als u deze vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Nadat uw verzoek volledig is verwerkt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, waarover wij u in deze verklaring informeren.

 Live-Chat-Tool Zendesk

Voor klantcommunicatie gebruiken we de live chat-tool Zendesk, Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, VS ("Zendesk"). Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij effectieve en verbeterde klantcommunicatie in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG. Zendesk werkt namens ons voor ons. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. 

3. Gegevensverwerking ten behoeve van verzendverwerking

Voor de uitvoering van het contract conform artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), van de AVG geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste koeriersdienst, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is.

 Gegevensoverdracht aan verzenddienstverleners ten behoeve van verzendmelding

Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, zullen wij uw e-mailadres doorgeven aan de geselecteerde verzenddienstverlener in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit kan contact met u opnemen voor de leveringsmelding of coördinatie.
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de verzenddienstverlener op het onderstaande contactadres. Na herroeping zullen wij de gegevens die u voor dit doel hebt verstrekt, verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij zullen informeren u in deze verklaring.

General Logistics Systems Duitsland GmbH & Co. OHG
GLS Duitsland-Straße 1 - 7
DE-36286 Neuenstein
Duitsland

DPD Duitsland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Duitsland

DHL Parcel B.V
Strassenweg 10
53113 Bonn
Duitsland

Orange Connex Global Duitsland GmbH
Potsdamer Platz 10
10785 Berlijn
Luxemburg Duitsland

Hermes Duitsland GmbH
Essener Straße 89
D-22419 Hamburg
Duitsland

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Goerlitzer Straße 1
41460 Neus
Duitsland

4. Gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Bij het afhandelen van betalingen in onze online shop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de gekozen betalingswijze geven wij de voor de verwerking van de betalingstransactie benodigde gegevens door aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de daartoe gemachtigde kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover deze is nodig om de betaling te verwerken. Dit dient ter uitvoering van het contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders zelf de gegevens die nodig zijn om de betaling af te handelen, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit opzicht is de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Als u vragen heeft over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de contactmogelijkheden die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

4.2 Gegevensverwerking met het oog op fraudepreventie en het optimaliseren van onze betalingsprocessen

Indien nodig geven wij onze dienstverleners aanvullende gegevens, die zij samen met de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling als onze verwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en de optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). . Dit dient overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG ter bescherming van onze legitieme belangen bij onze bescherming tegen fraude en bij een efficiënt betalingsbeheer, die doorslaggevend zijn in het kader van een belangenafweging.

4.3 Identiteits- en kredietcontrole bij het selecteren van Klarna-betalingsdiensten

Klarna automatische incasso, aankoop op rekening via Klarna
Als u kiest voor de betalingsdiensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna), vragen wij uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 Paragraaf 1 Zin 1 lit. dat wij mogen verzenden de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan Klarna. In Duitsland, voor de identiteits- en kredietcontrole, de Gegevensbescherming kredietbureaus genoemd door Klarna. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring vermelde contactmogelijkheid. Hierdoor kunnen wij u bepaalde betalingsmogelijkheden mogelijk niet meer aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonlijke gegevens ook op elk moment intrekken door contact op te nemen met Klarna.

4.4 Identiteits- en kredietcontrole bij het kiezen van Billpay-betalingsdiensten (beheerd door Klarna Bank AB)

Als u kiest voor de betalingsdiensten van Klarna Bank AB AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna BillPay genoemd), vragen wij uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO dat we de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan Billpay mogen doorgeven. In Duitsland, voor de identiteits- en kredietcontrole, de Billpay-privacybeleid genoemde kredietbureaus worden gebruikt. Billpay gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring vermelde contactoptie. Hierdoor kunnen wij u bepaalde betalingsmogelijkheden mogelijk niet meer aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens te allen tijde intrekken bij BillPay.

4.5 Identiteits- en kredietcontrole bij selectie van aankoop op rekening via PayOne

Als u kiest voor de betaalmethode aankoop op rekening (aangeboden via PayOne GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna PayOne genoemd)), vragen wij uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO dat we de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan PayOne mogen doorgeven. In Duitsland, voor de identiteits- en kredietcontrole, de PayOne-privacybeleid genoemde kredietbureaus worden gebruikt. PayOne gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring vermelde contactoptie. Hierdoor kunnen wij u bepaalde betalingsmogelijkheden mogelijk niet meer aanbieden.

5. Promotie per e-mail

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de gegevens die hiervoor nodig zijn of afzonderlijk door u worden verstrekt om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe voorziene link in de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij uw e-mailadres uit de lijst met ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit is wettelijk toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

 Nieuwsbrief versand

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in deze landen: VS
Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaard gegevensbeschermingsclausules van een toezichthoudende autoriteit

6. Cookies en andere technologieën

 Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).
We gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken het IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelwagentje). Dit dient in het kader van een belangenafweging doorslaggevende legitieme belangen bij een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG.

Daarnaast gebruiken we technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (bijvoorbeeld om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen aantonen), evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, inclusief de respectieve rechtsgrondslag voor gegevensverwerking, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

U vindt de cookie-instellingen voor uw browser onder de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chroom™ / Firefox™ / Opera™

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de technologieën in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring.

7. Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en advertentiedoeleinden

Als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Na beëindiging van het gebruik van de betreffende technologie door ons worden de in dit verband verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Meer informatie over uw intrekkingsopties vindt u in het gedeelte "Cookies en andere technologieën". Zie elke technologie voor meer informatie, inclusief hoe we met elke leverancier werken. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

7.1 Gebruik van Google-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

We gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De door Google-technologieën automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres wordt verzameld via Google-technologieën, wordt het ingekort voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google door IP-anonimisering te activeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke personen voor de respectieve technologie in overeenstemming met artikel 26 DSGVO. Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de Privacyverklaringen van Google.

 Google Analytics

Ten behoeve van website-analyse worden automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen met Google Analytics, waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Er kan gebruik worden gemaakt van cookies. Uw IP-adres wordt in principe niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst inzake orderverwerking door Google.

 Google-advertenties

Voor advertentiedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op websites van derden, wanneer u onze website bezoekt, de zogenaamde Google Remarketing Er wordt een cookie geplaatst, die automatisch wordt gegenereerd door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en het gebruik van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt een interesse- gebaseerde advertenties ingeschakeld. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u de instelling "Gepersonaliseerde advertenties" in uw Google-account hebt geactiveerd. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing op te stellen en te definiëren.

Voor website-analyse en het volgen van gebeurtenissen gebruiken we Google Ads Conversies bijhouden Uw latere gebruiksgedrag als u via een advertentie van Google Ads op onze website terecht bent gekomen. Hiervoor kunnen cookies en gegevens worden gebruikt (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons opgegeven gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het inschrijven op een nieuwsbrief) kunnen worden vastgelegd, waaruit pseudoniemen worden gebruikt. Gebruikersprofielen worden aangemaakt.

 Google Maps

Voor de visuele weergave van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Maps-functies, met name het IP-adres en locatiegegevens, verzendt deze naar Google en verwerkt deze vervolgens. Op deze latere gegevensverwerking hebben wij geen invloed.

 Google reCAPTCHA

Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots), verzamelt Google reCAPTCHA-gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en gebruikt een zogenaamde JavaScript en cookies analyseren uw gebruik van onze website. Daarnaast worden andere cookies die door Google-services in uw browser zijn opgeslagen, geëvalueerd. Het lezen of opslaan van persoonlijke gegevens uit de invoervelden van het betreffende formulier vindt niet plaats.

7.2 Gebruik van Microsoft-services voor webanalyse en reclamedoeleinden

We gebruiken de volgende technologieën van Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland ("Microsoft"). Gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 AVG. De door Microsoft-technologieën automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt meestal overgebracht naar een server van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensverwerking door Microsoft vindt u in de Privacyverklaring van Microsoft.

 Microsoft-advertenties

Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Bing, Yahoo en MSN en op websites van derden wordt bij uw bezoek aan onze website gebruik gemaakt van zogenaamde Microsoft Advertising Remarketing Er wordt een cookie geplaatst, die automatisch wordt gegenereerd door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en het gebruik van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt een interesse- gebaseerde advertenties ingeschakeld.

Voor website-analyse en het volgen van gebeurtenissen gebruiken we Microsoft Advertising Universeel bijhouden van gebeurtenissen (UET) Uw latere gebruiksgedrag als u via een advertentie van Microsoft Advertising op onze website terecht bent gekomen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt en kunnen gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons opgegeven gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het inschrijven op een nieuwsbrief) worden geregistreerd, waaruit pseudoniemen worden gebruikt. Gebruikersprofielen worden aangemaakt. Als uw internetcompatibele apparaten aan uw Microsoft-account zijn gekoppeld en u de instelling "Op interesses gebaseerde advertenties" in uw Microsoft-account niet hebt gedeactiveerd, kan Microsoft rapporten over het gebruiksgedrag (met name de cross-device gebruikersnummers) opstellen, ook als u uw apparaat wijzigt, zogenaamde "Cross Device Tracking". Wij verwerken in dit kader geen persoonsgegevens, wij ontvangen alleen statistieken op basis van Microsoft UET.

7.3 Gebruik van Facebook-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

 Gebruik van Facebook-pixel

We gebruiken de Facebook-pixel als onderdeel van de hieronder gepresenteerde technologieën Facebook Ierland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Met de Facebook-pixel worden automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons opgegeven gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het inschrijven op een nieuwsbrief) verzameld en opgeslagen, waaruit met behulp van gebruikersprofielen worden gemaakt op basis van pseudoniemen. Als onderdeel van de zogenaamde uitgebreide gegevensvergelijking wordt ook gehashte informatie verzameld en opgeslagen voor vergelijkingsdoeleinden, waarmee individuen kunnen worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Hiervoor wordt bij uw bezoek aan onze website automatisch een cookie geplaatst door de Facebook-pixel, waardoor uw browser automatisch kan worden herkend wanneer u andere websites bezoekt door middel van een gepseudonimiseerde cookie-ID. Facebook zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website, met name gepersonaliseerde en groepsgebaseerde advertenties.
De door de Facebook-technologieën automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt meestal overgebracht naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Als wij verantwoordelijk zijn voor de gegevensoverdracht naar de VS, is onze samenwerking gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensverwerking door Facebook vindt u in het privacybeleid Facebook.

 Facebook-analyse

Als onderdeel van Facebook Analytics worden statistieken over bezoekersactiviteit op onze website gemaakt op basis van de gegevens die met de Facebook-pixel zijn verzameld over uw gebruik van onze website. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over orderverwerking door Facebook. Uw analyse dient om onze website optimaal weer te geven en te vermarkten.

 Facebook-advertenties

We gebruiken Facebook-advertenties om deze website op Facebook en andere platforms te promoten. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. Facebook is verantwoordelijk voor de precieze uitvoering, in het bijzonder de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de verzending ervan naar Facebook Ierland. De daaropvolgende gegevensverwerking door Facebook Ierland valt hier niet onder.

Op basis van de door Facebook Pixel gegenereerde statistieken over bezoekersactiviteit op onze website opereren wij via Facebook Aangepaste doelgroep groepsgebaseerd adverteren op Facebook door de kenmerken van de betreffende doelgroep te bepalen. Als onderdeel van de uitgebreide gegevensvergelijking (zie hierboven) die plaatsvindt om de respectieve doelgroep te bepalen, treedt Facebook op als onze verwerker.

Op basis van de pseudonieme cookie-ID die door de Facebook-pixel is ingesteld en de gegevens die zijn verzameld over uw gebruiksgedrag op onze website, werken wij via Facebook-pixels Remarketing gepersonaliseerde reclame.

Over Facebook-pixels Conversies wij meten uw latere gebruiksgedrag voor webanalyse en het volgen van gebeurtenissen als u via een advertentie van Facebook Ads op onze website terecht bent gekomen. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over orderverwerking door Facebook.

8. Sociale media

8.1 Sociale plug-ins van Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp

Op onze website worden sociale buttons van sociale netwerken gebruikt. Deze worden alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand wordt gebracht. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster in uw browser geopend, waar u bijvoorbeeld op de knop Vind ik leuk of Delen kunt drukken.

8.2 Onze online aanwezigheid op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn

Als u uw toestemming hebt gegeven aan de respectieve social media-operator in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, aangestoken en opgeslagen, van waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. Gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de betreffende socialemedia-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten op dit gebied en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de hieronder gelinkte aanbieders. Mocht je hier toch nog hulp bij nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Facebook is een aanbod van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland"). De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook, wordt meestal verzonden naar een Facebook-server, Inc ., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Zie voor meer informatie (Insights-gegevensinformatie). hier.

Twitteren is een aanbod van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland ("Twitter"). De automatisch door Twitter verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Twitter wordt meestal overgebracht naar een server van Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. 

Instagram is een aanbod van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland") De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram, wordt meestal verzonden naar een server van Facebook, Inc ., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Gegevensverwerking bij het bezoeken van een Instagram-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Zie voor meer informatie (Insights-gegevensinformatie). hier.

YouTube is een aanbod van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt meestal overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. 

LinkedIn is een aanbod van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). De automatisch door LinkedIn verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op LinkedIn wordt meestal overgebracht naar een server van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. 

9. Contactmogelijkheden en uw rechten

9.1 Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • overeenkomstig artikel 15 AVG het recht om informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen voor zover daar aangegeven;
 • overeenkomstig artikel 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk de correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens te vragen;
 • overeenkomstig artikel 17 AVG heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking vereist is
  • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • om redenen van algemeen belang of
  • is vereist om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • volgens artikel 18 AVG het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
  • de juistheid van de gegevens wordt door u betwist;
  • de verwerking is onwettig maar u verzet zich tegen het wissen ervan;
  • wij hebben de gegevens niet meer nodig, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
 • overeenkomstig artikel 20 AVG, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te verzoeken;
 • volgens artikel 77 DSGVO het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of onze vestigingsplaats.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven toegelicht ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. Als de verwerking voor direct marketingdoeleinden is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden is, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Nadat u uw recht van bezwaar heeft uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of verdediging van dient rechtsvorderingen.

Dit geldt niet als de verwerking voor direct marketing doeleinden is. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

9.2 Contactopties

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via het contactformulier details in onze opdruk.