GEGEVENSBESCHERMING

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:
Holger Friedrich
BitzfelderStr. 11/2
74613 Öhringen
Duitsland
E-mail: holger@myhodo.de

Wij zijn blij dat u geïnteresseerd bent in onze online winkel. Het beschermen van uw privacy is voor ons erg belangrijk. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Elke keer dat een website wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens bevat en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert de oproep. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een ​​probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder f AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk één maand na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

 Hosten

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden gedeeltelijk door onze dienstverleners geleverd als onderdeel van de verwerking namens ons. Tenzij anders vermeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens verzameld in de formulieren op deze website verwerkt op hun servers. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen, waarvoor de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Canada

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS en andere landen buiten de EU en EER. Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. 

2. Gegevensverwerking voor contractverwerking en contact opnemen

2.1 Gegevensverwerking voor contractuitvoering

Met het oog op de contractverwerking (inclusief vragen over en verwerking van eventuele bestaande garantie- en niet-nakomingsclaims, evenals eventuele wettelijke updateverplichtingen) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter b AVG, verzamelen wij persoonlijke gegevens als u ons het aan ons doorgeven als onderdeel van uw vrijwillige bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract af te handelen en we de bestelling niet kunnen verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de betreffende invoerformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners met het oog op de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. Nadat het contract is voltooid, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na de fiscale en commerciële bewaartermijnen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter c AVG, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a AVG, of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken dan toegestaan ​​is door de wet en waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.

2.2 Klantaccount

Als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter a AVG, door te besluiten een klantaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken om een ​​klantaccount te openen en uw gegevens op te slaan voor verdere toekomstige bestellingen van onze website. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of via een daartoe voorziene functie in het klantaccount. Nadat uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.3 Contact met ons opnemen

Als onderdeel van de klantencommunicatie verzamelen wij persoonlijke gegevens om uw vragen te verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder b AVG, als u ons deze vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de betreffende invoerformulieren. Nadat uw verzoek volledig is verwerkt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit waarover wij u in deze verklaring informeren.

 Livechattool Zendesk

Voor klantcommunicatie maken wij gebruik van de livechattool Zendesk, Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, VS ("Zendesk"). Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen bij effectieve en verbeterde klantcommunicatie te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder f AVG. Zendesk werkt namens ons voor ons. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. 

3. Gegevensverwerking ten behoeve van de verzendingsverwerking

Om de overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder b AVG uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste verzenddienstverlener, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

 Gegevensoverdracht aan verzendserviceproviders met het oog op verzendingsmelding

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven, geven wij uw e-mailadres door aan de geselecteerde verzenddienst overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 lit kan contact met u opnemen met het doel de levering te melden of coördinatie.
De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of rechtstreeks naar de verzendserviceprovider op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de door u voor dit doel verstrekte gegevens verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken die verder gaan dan toegestaan ​​is door de wet en waarover wij u zullen informeren u in deze verklaring.

General Logistics Systems Duitsland GmbH & Co. OHG
GLS Duitsland-Strasse 1 - 7
DE-36286 Neuenstein
Duitsland

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer Strasse 1
41460 Neuss
Duitsland

Hermes Duitsland GmbH
Essener Strasse 89
D-22419 Hamburg
Duitsland

DHL Parcel Ltd
Strassenweg 10
53113 Bonn
Duitsland

DHL Parcel Ltd
Strassenweg 10
53113 Bonn
LuxemburgDeutschland

DPD Duitsland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Duitsland

4. Gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Bij de verwerking van betalingen in onze online winkel werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode geven wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dit is noodzakelijk om de betaling te verwerken. Dit dient ter uitvoering van het contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter b AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders zelf de gegevens die nodig zijn om de betaling af te handelen, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Als u vragen heeft over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheden die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

4.2 Gegevensverwerking ten behoeve van fraudepreventie en het optimaliseren van onze betaalprocessen

Indien nodig geven wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling als onze verwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en de optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijvoorbeeld facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning) . In overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij onze bescherming tegen fraude en bij een efficiënt betalingsbeheer, die doorslaggevend zijn in de context van een belangenafweging.

4.3 Identiteits- en kredietcontrole bij het selecteren van Klarna-betaaldiensten

Klarna automatische incasso, aankoop op rekening via Klarna, Klarna aankoop op afbetaling
Als u kiest voor de betalingsdiensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna), vragen wij uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. dat wij de gegevens mogen doorgeven noodzakelijk voor het verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan Klarna. In Duitsland wordt voor de identiteits- en kredietcontrole de Gegevensbescherming door Klarna genoemde kredietbureaus. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring is vermeld. Hierdoor kan het zijn dat wij u bepaalde betaalmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. Bovendien kunt u uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens te allen tijde intrekken door contact op te nemen met Klarna.

4.4 Identiteits- en kredietcontrole bij het kiezen van Billpay-betalingsdiensten (beheerd door Klarna Bank AB)

Als u kiest voor de betalingsdiensten van Klarna Bank AB AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna BillPay), vragen wij uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 S. 1, letter a DSGVO dat wij de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan Billpay mogen doorgeven. In Duitsland wordt voor de identiteits- en kredietcontrole de Billpay-privacybeleid genoemde kredietbureaus worden gebruikt. Billpay gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring is vermeld. Hierdoor kan het zijn dat wij u bepaalde betaalmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens te allen tijde bij BillPay intrekken.

4.5 Identiteits- en kredietcontrole bij het selecteren van kopen op rekening via PayOne

Als u kiest voor de betaalmethode aankoop op rekening (aangeboden via PayOne GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna PayOne genoemd)), vragen wij uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 S. 1 lit. a AVG dat wij de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan PayOne mogen doorgeven. In Duitsland wordt voor de identiteits- en kredietcontrole de PayOne-privacybeleid genoemde kredietbureaus worden gebruikt. PayOne gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring is vermeld. Hierdoor kan het zijn dat wij u bepaalde betaalmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden.

5. Adverteren per e-mail, post

5.1 E-mailnieuwsbrief met abonnement en nieuwsbrieftracking

Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan geschieden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe voorziene link in de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst met ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit is toegestaan ​​door de wet en waarover wij u informeren in deze verklaring.

Wij willen u erop wijzen dat wij uw gebruikersgedrag evalueren bij het verzenden van de nieuwsbrief. Voor dit doeleinde analyseren wij ook hoe u onze nieuwsbrief gebruikt, door de openings- en klikpercentages te meten, op te slaan en te evalueren met het oog op het ontwerpen van toekomstige nieuwsbriefcampagnes (“nieuwsbrieftracking”).

Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails one-pixel-technologieën (bijvoorbeeld zogenaamde webbeacons, trackingpixels), die op onze website zijn opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij met name de volgende "nieuwsbriefgegevens"

 • de pagina waarvandaan de pagina is opgevraagd (zogenaamde referrer-URL),
 • de datum en het tijdstip van het gesprek,
 • de beschrijving van het gebruikte type webbrowser,
 • het IP-adres van de aanvragende computer,
 • het e-mailadres,
 • de datum en het tijdstip van registratie en bevestiging

en de One-Pixel Technologieën met uw e-mailadres of uw IP-adres en, indien van toepassing, een unieke ID. Links in de nieuwsbrief kunnen deze ID ook bevatten.

Als u geen tracking van de nieuwsbrief wenst te ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief, zoals hierboven beschreven.

De gegevens worden bewaard zolang u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

5.2 Nieuwsbriefversand

De hierboven getoonde nieuwsbrief en het volgen van de nieuwsbrief kunnen ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in deze landen: VS
Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaardclausules inzake gegevensbescherming van een toezichthoudende autoriteit

5.3 Postreclame en uw recht van bezwaar

Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld om u interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te sturen. Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen bij het adverteren aan onze klanten te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder f AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

6. Cookies en andere technologieën

 Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).

Bescherming van de privacy op eindapparaten
Bij het gebruik van ons onlineaanbod maken wij gebruik van technologieën die absoluut noodzakelijk zijn om de uitdrukkelijk gevraagde telemediadienst te kunnen leveren. Voor de opslag van informatie op uw eindapparaat of de toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen, is uw toestemming hiervoor niet vereist.

Voor functies die niet absoluut noodzakelijk zijn, is voor de opslag van informatie op uw apparaat of voor de toegang tot informatie die al op uw apparaat is opgeslagen uw toestemming vereist. Wij willen u erop wijzen dat als u geen toestemming geeft, delen van de website mogelijk niet volledig bruikbaar zijn. Eventuele toestemming die u heeft gegeven blijft van kracht totdat u de betreffende instellingen op uw apparaat aanpast of reset.

Elke downstream-gegevensverwerking met behulp van cookies en andere technologieën
Wij gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijvoorbeeld winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken het IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over de inhoud van het winkelwagentje). In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder f AVG.

Daarnaast gebruiken wij technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen (bijvoorbeeld om de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen), evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, inclusief de betreffende wettelijke basis voor gegevensverwerking, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Via de volgende links kunt u de cookie-instellingen voor uw browser vinden: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chroom™ / Firefox™ / Opera™

Als u hebt ingestemd met het gebruik van de technologieën in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a AVG, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring.

7. Gebruik van cookies en andere technologieën

Als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Na het einde van het gebruik van de betreffende technologie door ons worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in het gedeelte 'Cookies en andere technologieën'. Bekijk elke technologie voor meer informatie, inclusief hoe we met elke leverancier samenwerken. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

7.1 Gebruik van Google-services

Wij gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De door Google-technologieën automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke personen voor de betreffende technologie in overeenstemming met artikel 26 DSGVO. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de Privacyverklaringen van Google.

 Google Analytics

Voor de analyse van de website worden automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen met Google Analytics, op basis waarvan gebruikersprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Als u onze website vanuit de EU bezoekt, wordt uw IP-adres opgeslagen op een server die zich in de EU bevindt om locatiegegevens af te leiden en vervolgens onmiddellijk verwijderd voordat het verkeer voor verwerking naar andere Google-servers wordt doorgestuurd. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst inzake orderverwerking door Google.

 Google-advertenties

Voor advertentiedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op de websites van derden, wanneer u onze website, de zogenaamde Google, bezoekt Remarketing Er wordt een cookie ingesteld, dat automatisch wordt gegenereerd door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en met behulp van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt een interesse- gebaseerde reclame ingeschakeld. Een verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u in uw Google-account de instelling ‘Gepersonaliseerde reclame’ heeft geactiveerd. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing aan te maken en te definiëren.

Voor websiteanalyse en het volgen van gebeurtenissen gebruiken we Google Ads Conversies bijhouden Uw verdere gebruiksgedrag als u via een advertentie van Google Ads op onze website bent gekomen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons opgegeven gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) kunnen worden vastgelegd, waarbij pseudoniemen worden gebruikt. Er worden gebruikersprofielen aangemaakt.

 Google Maps

Voor de visuele weergave van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Maps-functies, in het bijzonder het IP-adres en locatiegegevens, verzendt deze naar Google en verwerkt deze vervolgens. Op deze verdere gegevensverwerking hebben wij geen invloed.

 Google reCAPTCHA

Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots) verzamelt Google reCAPTCHA-gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en gebruikt een zogenaamde JavaScript en cookies analyseren uw gebruik van onze website. Daarnaast worden andere cookies die door Google-services in uw browser zijn opgeslagen, geëvalueerd. Het lezen of opslaan van persoonlijke gegevens uit de invoervelden van het betreffende formulier vindt niet plaats.

 Google Tagmanager

Met Google Tag Manager kunnen wij verschillende codes en diensten op onze website beheren. Bij het implementeren van de afzonderlijke tags kan Google ook persoonlijke gegevens verwerken (bijvoorbeeld IP-adres, online-identificatoren (inclusief cookies)). De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst inzake orderverwerking door Google.

Door gebruik te maken van de Google Tag Manager kunnen verschillende diensten/technologieën worden geïntegreerd.
Als u geen gebruik wilt maken van individuele trackingdiensten en deze daarom hebt gedeactiveerd, blijft de deactivering gelden voor alle betrokken trackingtags die door de Google Tag Manager zijn geïntegreerd.

7.2 Gebruik van Microsoft-services

Wij gebruiken de volgende technologieën van Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland ("Microsoft"). Gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 AVG. De door Microsoft-technologieën automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensverwerking door Microsoft vindt u in de Privacyverklaring van Microsoft.

 Microsoft-reclame

Voor advertentiedoeleinden in de zoekresultaten van Bing, Yahoo en MSN en op websites van derden wordt gebruik gemaakt van zogenaamde Microsoft Advertising wanneer u onze website bezoekt Remarketing Er wordt een cookie ingesteld, dat automatisch wordt gegenereerd door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt een interesse- gebaseerde reclame ingeschakeld.

Voor websiteanalyse en het volgen van gebeurtenissen gebruiken we Microsoft Advertising Universele gebeurtenistracking (UET) Uw verdere gebruiksgedrag toen u via een advertentie van Microsoft Advertising op onze website terechtkwam. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons opgegeven gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) kunnen worden vastgelegd, waarbij pseudoniemen worden gebruikt. Er worden gebruikersprofielen aangemaakt. Als uw apparaten met internettoegang aan uw Microsoft-account zijn gekoppeld en u de instelling 'Op interesses gebaseerd adverteren' in uw Microsoft-account niet hebt uitgeschakeld, kan Microsoft rapporten over het gebruiksgedrag (met name het aantal gebruikers op verschillende apparaten) opstellen, zelfs als u uw apparaat wijzigt, de zogenaamde "Cross Device Tracking". Wij verwerken in dit verband geen persoonsgegevens; wij ontvangen alleen statistieken op basis van Microsoft UET.

7.3 Gebruik van Facebook-diensten

 Gebruik van Facebook-pixel

Wij gebruiken de Facebook-pixel als onderdeel van de hieronder gepresenteerde technologieën Metaplatforms Ierland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook (door Meta)" of "Meta Platforms Ireland"). Met de Facebook-pixel worden automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) verzameld en opgeslagen, waarvan gebruik wordt gemaakt. Gebruikersprofielen worden gemaakt op basis van pseudoniemen. In het kader van de zogenoemde uitgebreide gegevensvergelijking wordt voor vergelijkingsdoeleinden bovendien gehashte informatie verzameld en opgeslagen, waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Voor dit doel wordt bij uw bezoek aan onze website automatisch een cookie geplaatst door de Facebook-pixel, waardoor uw browser automatisch kan worden herkend wanneer u andere websites bezoekt door middel van een gepseudonimiseerde cookie-ID. Facebook (van Meta) zal deze informatie combineren met andere gegevens uit uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het websitegebruik, in het bijzonder gepersonaliseerde en groepsgebaseerde advertenties.
De door Facebook (door Meta) technologieën automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Als wij verantwoordelijk zijn voor de gegevensoverdracht naar de VS, is onze samenwerking gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u in het privacybeleid Facebook (door Meta).

 De Facebook-analyse

Als onderdeel van de Facebook Business Tools worden statistieken over bezoekersactiviteiten op onze website gegenereerd uit de gegevens die met de Facebook-pixel zijn verzameld over uw gebruik van onze website. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tot orderverwerking door Facebook (door Meta). Uw analyse dient om onze website optimaal weer te geven en in de markt te zetten.

 Facebook-advertenties (Advertentiebeheer)

Wij gebruiken Facebook Ads om deze website te promoten op Facebook (door Meta) en andere platforms. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. Facebook (van Meta) is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering, in het bijzonder de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de verzending ervan naar Meta Platforms Ireland. Dit omvat niet de daaropvolgende gegevensverwerking door Meta Platforms Ireland.

Op basis van de door Facebook Pixel gegenereerde statistieken over de bezoekersactiviteit op onze website, opereren wij via Facebook Aangepaste doelgroep groepsgericht adverteren op Facebook (per meta), door de kenmerken van de betreffende doelgroep te bepalen. In het kader van de uitgebreide gegevensvergelijking (zie hierboven) die plaatsvindt om de betreffende doelgroep te bepalen, treedt Facebook (van Meta) op als onze verwerker.

Op basis van de door de Facebook-pixel ingestelde pseudonieme cookie-ID en de verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag op onze website, werken wij via Facebook-pixels Remarketing gepersonaliseerde reclame.

Over Facebook-pixels Conversies wij meten uw daaropvolgende gebruiksgedrag voor webanalyse en het volgen van gebeurtenissen als u via een advertentie van Facebook Ads op onze website bent gekomen. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tot orderverwerking door Facebook (door Meta).

8. Integratie van Trusted Shops Trustbadges/sonstiger Widgets

Als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. Trusted Shops-producten voor kopers geïntegreerd na een bestelling.

De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops AG, Subbelrather Strasse 15C, 50823 Keulen ("Trusted Shops"), met wie wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor gegevensbescherming volgens artikel 26 DSGVO. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u hieronder over de essentiële inhoud van het contract in overeenstemming met artikel 26, lid 2 AVG.

Als onderdeel van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen ons en Trusted Shops AG kunt u met vragen over gegevensbescherming contact opnemen met Trusted Shops en uw rechten doen gelden via de Privacy-informatie gespecificeerde contactmogelijkheden. Ongeacht dit kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke van uw keuze. Indien nodig wordt uw verzoek vervolgens doorgestuurd naar de andere verantwoordelijke voor een antwoord.

8.1 Gegevensverwerking bij het integreren van de Trustbadge/andere widgets

De Trustbadge wordt geleverd door een Amerikaanse CDN-provider (Content Delivery Network). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaardgegevensbeschermingsclausules en andere contractuele maatregelen.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, datum en tijd van het gesprek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert . Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden toegewezen. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutanalyse.

8.2 Gegevensverwerking na voltooiing van de bestelling

Als u uw toestemming heeft gegeven, heeft de Trustbadge na het voltooien van de bestelling toegang tot de bestelinformatie die is opgeslagen op uw eindapparaat (bestellingstotaal, bestelnummer, eventueel gekocht product) en e-mailadres, en wordt uw e-mailadres gehasht met behulp van een eenrichtingscryptografische functie. De hashwaarde wordt vervolgens samen met de bestelinformatie naar Trusted Shops verzonden in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG.
Dit is om te controleren of u al bent geregistreerd voor de diensten van Trusted Shops. Indien dit het geval is, vindt verdere verwerking plaats conform hetgeen tussen u en Trusted Shops is overeengekomen contractuele overeenkomst. Indien u nog niet bent geregistreerd voor de diensten of geen toestemming geeft voor automatische herkenning via de Trustbadge, krijgt u vervolgens de mogelijkheid om u handmatig te registreren voor het gebruik van de diensten of om zekerheid af te sluiten binnen het kader van uw bestaande gebruikersovereenkomst. .

Hiervoor heeft de Trustbadge na het voltooien van uw bestelling toegang tot de volgende informatie die is opgeslagen op het door u gebruikte eindapparaat: ordertotaal, ordernummer en e-mailadres. Dit is nodig zodat wij u kopersbescherming kunnen bieden. De gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u actief besluit de kopersbescherming af te sluiten door op de betreffende knop in de zogenaamde Trustcard te klikken. Als u besluit de diensten te gebruiken, is de verdere verwerking gebaseerd op de contractuele overeenkomst met Trusted Shops in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG, om uw registratie voor kopersbescherming te kunnen voltooien en de bestelling veilig te stellen. u indien nodig, om achteraf evaluatie-uitnodigingen per e-mail te kunnen versturen.

Trusted Shops maakt gebruik van dienstverleners op het gebied van hosting, monitoring en logging. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, letter f AVG, met als doel een probleemloze werking te garanderen. Verwerking kan plaatsvinden in derde landen (VS en Israël). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt in het geval van de VS gewaarborgd door standaardgegevensbeschermingsclausules en andere contractuele maatregelen, en in het geval van Israël door een adequaatheidsbesluit. Neem contact met ons op voor meer informatie hier.

9. Sociale media

9.1 Sociale plug-ins van Facebook (door Meta), Twitter, Instagram (door Meta), Whatsapp

Op onze website worden sociale buttons van sociale netwerken gebruikt. Deze worden alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat er bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand wordt gebracht. Als u op een van de buttons klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster in uw browser geopend, waar u bijvoorbeeld op de Like- of Share-knop kunt drukken.

9.2 Onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta), Twitter, Instagram (door Meta), Youtube, LinkedIn

Als u uw toestemming hebt gegeven aan de betreffende sociale-media-exploitant in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, verlicht en opgeslagen, waaruit gebruikersprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Meestal worden hiervoor cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de betreffende sociale-media-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de hieronder gelinkte aanbieders. Als u hierbij nog hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Facebook (door Meta) is een aanbieding van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland"). De door Meta Platforms Ireland automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta) wordt doorgaans overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een fanpagina van Facebook (door Meta) is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Zie voor meer informatie (informatie over Insights-gegevens). hier.

Twitteren is een aanbieding van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland ("Twitter"). De automatisch door Twitter verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Twitter wordt doorgaans overgebracht naar een server van Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. 

Instagram (door Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland") De informatie die automatisch door Meta Platforms Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram, wordt doorgaans naar een server verzonden naar en opgeslagen door Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Gegevensverwerking bij het bezoeken van een Instagram (by Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Zie voor meer informatie (Insights-gegevensinformatie). hier.

YouTube is een aanbieding van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. 

LinkedIn is een aanbieding van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). De automatisch door LinkedIn verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op LinkedIn wordt doorgaans overgebracht naar een server van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. 

10. Contactmogelijkheden en uw rechten

10.1 Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • overeenkomstig artikel 15 AVG, het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daar aangegeven;
 • overeenkomstig artikel 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk de correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verzoeken;
 • overeenkomstig artikel 17 AVG heeft u het recht om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij verdere verwerking vereist is
  • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • om redenen van algemeen belang of
  • vereist is om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • volgens artikel 18 DSGVO het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, voor zover
  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking is onrechtmatig maar u verzet zich tegen de verwijdering ervan;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 AVG;
 • overeenkomstig artikel 20 AVG het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te verzoeken;
 • volgens artikel 77 DSGVO het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplek of het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven uitgelegd verwerken om onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging prevaleren, te beschermen, kunt u met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking voor direct marketingdoeleinden is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Nadat u uw recht om bezwaar te maken heeft uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Dit geldt niet als de verwerking voor direct marketingdoeleinden plaatsvindt. Dan verwerken wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel.

10.2 Contactopties

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals over het intrekken van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via het contactformulier details in ons impressum.

Gegevensbescherming gemaakt met de Vertrouwde winkels juridische tekstschrijver